« Musím Sněmovně oznámit, že první série vyloďování sil na evropském kontinentě započala a že pobřežní jednotky byly z velké většiny umlčeny… Vše se odehrává podle plánu. »

CHURCHILL 6.června 1944 v Dolní sněmovně.

Historický kontext

Invazí do Polska 1. září 1939 začíná druhá světová válka. Nacistická vojska rychle zaplavují celou Evropu a během 2 let, vlají vlajky Osy1 po celém kontinentě.
Jediná obranná hradba, Velká Británie, jako první zastavuje nacistická vojska v děsivé vzdušné bitvě.

7. prosince 1941 : Spojené státy americké jsou vtaženy do války.
V roce 1942 odzvání německým vítězstvím, po porážce Pouštní lišky2 v El Alamein.
Od roku 1943, Němci ustupují na všech frontách. Na začátku roku 1944 situace, jak se zdá, stagnuje : Rusové čekají s obnovením ofenzívy na jaro a Anglo-američané postupují jen pomalu a s velkými obtížemi v Itálii. Jediný způsob, jak změnit chod války a dosáhnout rychlého a rozhodného vítězství, je vylodit se na severních březích Evropy, kde se nachází nepřítelova nejlepší obrana.
Hitler nechal zbudovat gigantický systém opevnění po celé délce tohoto pobřeží : Atlantický val.

Katastrofický pokus o vylodění v Dieppe v srpnu 1942 ukázal celou jeho sílu. Spojenecké síly zjišťují za cenu těžkých ztrát, že opevnění znemožňuje obsadit existující přístav, nezbytnou podmínku pro zásobování jednotek, vyloďujících se v čím dál větším rozsahu.
Stratégové navrhují ambiciózní plán pod krycím názvem Overlord, který je přijat během konference Quadrant v srpnu 1943 Winstonem Churchillem3 a Franklinem Rooseveltem4 v Québecu. Jedná se o vylodění 30 divizí v Normandii. Styčný bod tohoto plánu, konstrukce umělých přístavů pod krycím názvem Mulberry, zaručí zásobování vyloděných jednotek.

Dne 6.června 1944 se spojenci vyloďují v Normandii : nejdelší den začíná.

1) Název aliance, která spojovala Německo, Itálii a Japonsko
(Trojdohoda z 23.září 1940)
2) Maršál Erwin Rommel
3) Tehdejší britský premiér
4) Tehdejší prezident Spojených států